Điều Khoản Sử Dụng

Cập nhật lần cuối: 21/11/2023

1. Thỏa thuận điều khoản sử dụng chung

Trang web Thacyangbay.com (sau đây gọi là “Trang Web”) do cổ phần trực tuyến Thacyangbay (sau đây gọi là “Thacyangbay”) quản lý. Người truy cập hoặc người dùng (sau đây gọi là “bạn” hoặc “Người Dùng”) vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện sử dụng (sau đây gọi là “Điều khoản Sử dụng”) trước khi sử dụng Trang Web và dịch vụ được cung cấp bởi Thacyangbay, đối tác và/hoặc Công ty du lịch (sau đây gọi là “Nhà Cung Cấp”) thông qua Trang Web này (sau đây gọi là “Dịch vụ”). Thuật ngữ “Bạn”, “của bạn”, “Người Dùng” và “của Người Dùng” được sử dụng trong Điều khoản Sử dùng này bao hàm bất kỳ người nào truy cập Trang Web và những người mà bạn mua Dịch vụ cho. Bằng cách truy cập và/hoặc sử dụng Trang Web, bạn thừa nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý chịu sự ràng buộc bởi các Điều khoản Sử dụng được quy định dưới đây.

Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép. Những Sự Kiện Bất Khả Kháng bao gồm nhưng không giới hạn thiên tai (lũ lụt, động đất), dịch bệnh, bạo loạn, chiến tranh, hành động quân sự, hành động khủng bố, cấm vận, trừng phạt, thay đổi pháp luật hay quy định, sấm sét, bão/siêu bão/lốc xoáy, các cuộc đình công, biểu tình, hãng máy bay hoặc khách sạn phá sản hoặc vỡ nợ, hacker tấn công các mạng lưới internet hoặc các loại virus vi tính gây ra tắc nghẽn hoặc làm giảm chất lượng dịch vụ, sản phẩm.

Thacyangbay sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào bị gây ra do xảy ra sự kiện bất khả kháng.

2. Các điều chỉnh của Thacyangbay

Xin lưu ý rằng, chúng tôi có thể thay đổi, sửa đổi, bổ sung và loại bỏ các Điều Khoản này vào bất cứ thời điểm nào mà không cần báo trước. Nếu có thay đổi hoặc điều chỉnh Điều khoản Sử Dụng này, Thacyangbay sẽ đăng tải các thay đổi hoặc điều chỉnh trên trang này và ngày mà Điều khoản Sử dụng được sửa đổi lần cuối.

Bằng việc tiếp tục sử dụng Trang Web này sau khi đã có những thay đổi như vậy đối với các Điều Khoản Sử Dụng, bạn chấp thuận những thay đổi đó. Bạn có trách nhiệm đọc các Điều Khoản này mỗi trước khi sử dụng dịch vụ.

Thêm vào đó, khi sử dụng Dịch vụ, bạn sẽ phải tuân theo bất kỳ điều khoản bổ sung nào áp dụng cho Dịch vụ được đăng tải trên Trang Web và chính sách bảo mật được thông qua bởi Thacyangbay tại từng thời điểm (sau đây gọi là “Chính sách Bảo mật”). Tất cả các điều khoản như vậy được kết hợp một cách rõ ràng bằng cách tham chiếu Điều khoản Sử dụng này.

3. Dịch vụ của Thacyangbay

Trang Web này, tên miền Thacyangbay.com, các tính năng, các nội dung, các thông tin và các điều khoản được cung cấp và cập nhật bởi Thacyangbay, thuộc quyền sở hữu và điều hành bởi Thacyangbay.

Đội ngũ của Thacyangbay thực hiện trách nhiệm hỗ trợ người dùng theo Điều khoản Sử dụng bằng điện thoại, email, tin nhắn sms, số fax, thư và trực tiếp tại văn phòng theo khung giờ làm việc của Thacyangbay... Khung giờ làm việc có thể thay đổi theo tình hình thực tế mà không cần báo trước và sẽ được cập nhật trên Trang Web. Thacyangbay không giải quyết các yêu cầu của hành khách trong dịp nghỉ lễ theo lịch quy định của Nhà nước. Thông tin chi tiết sẽ được cập nhật trên Trang Web.

Phạm vi cung cấp dịch vụ của Thacyangbay

a. Thông qua Trang Web, Thacyangbay cung cấp một nền tảng công cụ trực tuyến để bạn tìm kiếm và lựa chọn dịch vụ của các hãng hàng không khác nhau, nơi lưu trú và/hoặc địa điểm tham quan. Bằng cách đưa một lệnh đặt chỗ thông qua Trang Web, bạn có thể đặt các Dịch vụ được mô tả trên Trang web bao gồm nhưng không giới hạn việc đặt vé máy bay, đặt phòng khách sạn, vé tham quan và/hoặc các dịch vụ khác được cập nhật bởi Thacyangbay. Thêm vào đó, Thacyangbay bảo lưu quyền từ chối lệnh đặt chỗ của bạn tùy theo quyết định riêng của Thacyangbay mà không cần phải đưa ra lời giải thích cho việc từ chối đó theo quy định trong Điều khoản Sử dụng này.

b. Thacyangbay có thể thay đổi, tạm ngừng hoặc không tiếp tục bất kỳ Dịch vụ vào bất kỳ lúc nào, bao gồm tính khả dụng của bất kỳ tính năng, cơ sở dữ liệu hoặc nội dung. Thacyangbay cũng có thể áp đặt các giới hạn hoặc các điều kiện đối với một số Dịch vụ nhất định hoặc hạn chế quyền truy cập của bạn đến bất kỳ phần nào hoặc tất cả Dịch vụ mà không cần thông báo hoặc chịu trách nhiệm.

c. Thacyangbay không đảm bảo rằng Dịch vụ sẽ luôn có sẵn hoặc không bị gián đoạn. Thacyangbay sẽ không chịu trách nhiệm với bạn nếu Dịch vụ không có sẵn vào bất kỳ thời điểm nào, vì bất kỳ lý do gì. Bạn có trách nhiệm thực hiện tất cả các sắp xếp cần thiết để bạn có quyền truy cập vào Dịch vụ.

d. Hồ sơ đặt chỗ không phải là vé và/hoặc voucher điện tử và không có giá trị thực hiện các Dịch vụ. Thacyangbay sẽ cung cấp vé và/hoặc voucher điện tử qua email, tin nhắn sms hoặc vé và/hoặc voucher giấy trực tiếp tại văn phòng Thacyangbay sau khi nhận được thanh toán khớp với số tiến Tổng giá được thông báo bởi Thacyangbay qua email, điện thoại, tin nhắn sms hoặc trực tiếp tại văn phòng và tiến hành xuất vé và/hoặc voucher.

e. Xảy ra những thay đổi về điều kiện hoặc hoàn cảnh thị trường mà có thể dẫn đến những thay đổi trong một thời gian ngắn khiến thông tin và/hoặc giá được cung cấp không chính xác hoặc không hiện hành. Trong trường hợp có bất kỳ vấn đề gì, Thacyangbay có nghĩa vụ thông báo ngay lập tức về sự thay đổi. Bạn có thể chấp nhận các phương án sau:

 • Chấp nhận thanh toán thêm khoản tiền chênh lệch.
 • Nhận lại toàn bộ số tiền đã thanh toán cho Thacyangbay nếu bạn quyết định huỷ đặt chỗ theo thông tin tài khoản mà hành khách bay cung cấp hoặc nhận tiền mặt tại văn phòng của Thacyangbay.
 • Bảo lưu số tiền đã thanh toán tại Thacyangbay cho đến khi nhân đội ngũ hỗ trợ của Thacyangbay tìm được lựa chọn thay thế thích hợp nhất với các tiêu chí của bạn.

f. Bất kể sự chậm trễ nào trong quá trình thanh toán từ phía Người Dùng cũng có thể dẫn đến tình trạng không thể thực hiện được đặt chỗ và gây trở ngại cho Thacyangbay trong quá trình xuất vé và/hoặc voucher.

Dịch vụ cung cấp phòng ở nơi lưu trú

Thacyangbay cung cấp dịch vụ phòng ở nơi lưu trú với tư cách đại lý cấp 1 của khách sạn, khu nghỉ dưỡng và Công ty du lịch.

Với vai trò đại lý của khách sạn, khu nghỉ dưỡng và Công ty du lịch, Thacyangbay không chịu trách nhiệm về mức độ và chất lượng trong việc thực hiện dịch vụ của khách sạn, khu nghỉ dưỡng.

Giá phòng lưu trú trên Trang Web đã bao gồm:

 1. Giá phòng do khách sạn, khu nghỉ dưỡng và/hoặc Công ty du lịch xác định.
 2. Phí dịch vụ theo chính sách của khách sạn và khu nghỉ dưỡng.
 3. Thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật hiện hành.
 4. Bạn phải tự đảm bảo đã đủ 18 tuổi, có thẩm quyền hợp pháp và có nghĩa vụ ràng buộc về pháp lý. Bạn chỉ sử dụng Trang Web để thực hiện việc đặt phòng lưu trú hợp pháp cho bản thân và/hoặc cho người khác mà bạn có sự cho phép hợp pháp để thực hiện.
 5. Dịch vụ cung cấp tour du lịch, voucher ăn uống và vé vào cửa điểm tham quan
 6. Thacyangbay cung cấp dịch vụ du lịch bao gồm nhưng không giới hạn tour, voucher ăn uống và vé vào cửa điểm tham quan với tư cách đại lý cấp 1 của Nhà Cung Cấp du lịch. Trách nhiệm của Thacyangbay là thay mặt Nhà Cung Cấp ký hợp đồng sử dụng dịch vụ du lịch với khách hàng thông qua đặt chỗ trên Trang Web hoặc qua điện thoại, email, tin nhắn sms, fax, thư và trực tiếp tại văn phòng.

Với vai trò đại lý của Nhà Cung Cấp, Thacyangbay không chịu trách nhiệm về mức độ và chất lượng trong việc thực hiện hợp đồng của Nhà Cung Cấp.

Giá tour du lịch, voucher ăn uống và vé vào cửa điểm tham quan bao gồm:

 • Giá dịch vụ do Nhà Cung Cấp xác định.
 • Các loại phí dịch vụ do Nhà Cung Cấp quy định.
 • Các loại thuế theo quy định của pháp luật hiện hành.

4. Trang Web và Nội dung

Sử dụng Nội dung

Tất cả các tài liệu được hiển thị hoặc thực hiện trên Trang Web này bao gồm nhưng không giới hạn các văn bản, dữ liệu, đồ họa, bài viết, hình ảnh, minh họa, video, âm thanh và các tài liệu khác (gọi chung là “Nội dung”) được bảo vệ bởi quyền tác giả và/hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác. Trang Web này và Nội dung chỉ dành riêng cho việc sử dụng Dịch vụ cá nhân và phi thương mại của bạn và chỉ có thể được sử dụng phù hợp với Điều khoản Sử dụng này.

Nếu Thacyangbay đồng ý cho bạn quyền truy cập vào Trang Web và/hoặc Nội dung, quyền truy cập như vậy sẽ là giới hạn, không độc quyền và không thể chuyển nhượng việc truy cập Trang web phù hợp với Điều khoản Sử dụng này. Thacyangbay có thể, theo quyết định riêng của mình vào bất kỳ lúc nào và không cần thông báo trước việc điều chỉnh hoặc xóa hoặc thay đổi bản trình bày, đại ý hoặc chức năng của bất kỳ phần nào hoặc toàn bộ Nội dung từ Trang Web này.

Bạn phải tuân thủ tất cả các thông báo bản quyền, các quy tắc nhãn hiệu, thông tin và các hạn chế liệt kê trong Trang Web này và Nội dung được truy cập thông qua Trang Web và sẽ không vì bất kỳ mục đích nào, sử dụng, sao chép, tái sản xuất, sửa đổi, dịch, xuất bản, phát, truyền, phân phối, thực hiện, đăng tải, hiển thị, cấp phép, bán hoặc bằng các cách khai thác khác Trang web này hoặc Nội dung hoặc các đăng tải của bên thứ ba hoặc các quyền sở hữu khác không thuộc sở hữu của bạn mà không được sự đồng ý trước bằng văn bản của các chủ sở hữu tương ứng, hoặc bằng bất kỳ cách thức nào khác vi phạm quyền của bên thứ ba.

Trách nhiệm của Thacyangbay đối với Trang Web và Nội dung

Thacyangbay không đảm bảo danh tính của bất kỳ người dùng nào khác mà bạn có thể tương tác trong quá trình sử dụng Trang web này.

Thacyangbay không đảm bảo tính xác thực và chính xác của bất kỳ nội dung, tài liệu hoặc thông tin mà những người dùng khác hoặc các Nhà Cung Cấp có thể cung cấp. Bạn tự chịu các rủi ro liên quan đến tất cả Nội dung được truy cập bởi bạn bằng cách sử dụng Trang Web này và bạn sẽ tự chịu trách nhiệm về mọi thiệt hại hoặc tổn thất cho bất kỳ bên nào phát sinh từ đó.

Trong mọi trường hợp, Thacyangbay sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ Nội dung nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót trong bất kỳ Nội dung nào hoặc bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh liên quan đến việc sử dụng hoặc tiếp xúc với bất kỳ Nội dung được đăng tải, gửi qua thư điện tử, được truy cập, truyền tải hoặc được cung cấp sẵn thông qua Trang web.

5. Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ tồn tại liên quan đến Trang web này thuộc về Thacyangbay hoặc đã được cấp phép cho Thacyangbay để sử dụng trên Trang web. Trang Web này, Dịch vụ và Nội dung được bảo vệ bởi quyền tác giả và các quyền sở hữu trí tuệ khác được xem là các các tác phẩm tập thể theo luật Sở hữu trí tuệ và các quy định pháp luật khác có liên quan hiện hành, các công ước quốc tế. Bạn cam kết rằng:

 • Bạn sẽ không sửa đổi, xuất bản, truyền tải, tham gia vào việc chuyển nhượng hoặc bán, sao chép, tạo các tác phẩm phái sinh, phân phối, thực hiện, hiển thị hoặc khai thác bằng cách khác bất kỳ phần nào của Trang web và Nội dung, phần mềm, các tài liệu hoặc một phần hoặc toàn bộ Dịch vụ.
 • Bạn chỉ tải xuống hoặc sao chép Nội dung (và các mục khác được hiển thị trên Trang web hoặc liên quan đến Dịch vụ) để sử dụng cá nhân và phi thương mại, miễn là bạn duy trì tất cả tác quyền và các thông báo khác chứa đựng trong Nội dung như vậy.
 • Bạn sẽ không lưu trữ một phần đáng kể của bất kỳ Nội dung nào dưới mọi hình thức. Việc sao chép hoặc lưu trữ bất kỳ Nội dung nào ngoài mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại sẽ bị nghiêm cấm nếu không được sự cho phép trước bằng văn bản của Thacyangbay hoặc từ bên nắm giữ bản quyền được xác định trong thông báo quyền tác giả của Nội dung đó.

6. Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm và giới hạn trách nhiệm pháp lý

Mối quan hệ của các bên

Thacyangbay không có mối quan hệ đặc biệt với bạn hoặc ủy thác trách nhiệm cho bạn để truy cập và sử dụng Trang Web này. Bạn thừa nhận rằng Thacyangbay không kiểm soát và không có nghĩa vụ thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan đến:

 • Việc những người dùng truy cập vào Trang Web này.
 • Nội dung mà bạn truy cập thông qua Trang Web này.
 • Các tác động của Nội dung trang web đến bạn.
 • Cách thức mà bạn có thể diễn giải hoặc sử dụng Nội dung.
 • Những hành động mà bạn có thể thực hiện như một kết quả của việc đã tiếp xúc với Nội dung.

Dịch vụ và nhận xét

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng các Nhà Cung Cấp có thể cung cấp Dịch vụ trên Trang Web này và các đề xuất có thể được đưa ra bởi các Nhà Cung Cấp hoặc các Người dùng của Trang web. Thacyangbay không đại diện hoặc đảm bảo về tính chính xác của các mô tả ở bất kỳ nơi nào về Dịch vụ hoặc liên quan đến các đề xuất Dịch vụ được cung cấp hoặc mua bán thông qua Trang Web.

Quyền miễn trừ trách nhiệm chung

Trang web này, bao gồm tất cả nội dung, phần mềm, chức năng, tài liệu và thông tin được cung cấp sẵn hoặc được truy cập thông qua Trang web, được cung cấp trên cơ sở “sẵn có”. Trong mức độ tối đa được cho phép bởi luật hiện hành, Thacyangbay không đại diện hoặc bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm nhưng không giới hạn, đối với nội dung trên Trang web này hoặc các tài liệu, thông tin và các chức năng có thể truy cập được thông qua Trang web, đối với Dịch vụ hoặc các liên kết dẫn đến các bên thứ ba hoặc đối với bất kỳ vi phạm bảo mật nào liên quan đến việc truyền tải các thông tin nhạy cảm thông qua Trang web này hoặc cho khả năng của Nhà Cung Cấp, phù hợp cho một mục đích cụ thể, không có sự vi phạm hoặc việc sử dụng Dịch vụ sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi.

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bất kỳ sự truyền tải nào đến và từ Trang web này là không được bảo mật và các thông tin liên lạc của bạn có thể được đọc hoặc bị chặn bởi những người khác. Bạn cũng thừa nhận và đồng ý rằng bằng việc gửi các thông tin cho Thacyangbay và bằng việc đăng tải thông tin trên Trang web, bao gồm các chương trình du lịch và/hoặc các hoạt động, không có mối quan hệ bí mật, ủy thác, ngụ ý theo hợp đồng hoặc mối quan hệ khác nào được tạo giữa bạn và Thacyangbay ngoài việc tuân thủ theo Điều khoản sử dụng này.

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn sẽ không giữ hoặc tìm cách giữ cho Thacyangbay chịu trách nhiệm về nội dung được cung cấp bởi bất kỳ Nhà Cung Cấp hoặc bên thứ ba nào và bạn thừa nhận và đồng ý rằng Thacyangbay không phải là một bên tham gia trong bất kỳ giao dịch nào liên quan đến Dịch vụ được cung cấp bởi bởi bất kỳ Nhà Cung Cấp hoặc bên thứ ba nào. Thacyangbay không kiểm soát và không đảm bảo sự an toàn của bất kỳ giao dịch, các chương trình du lịch và/hoặc các hoạt động nào cũng như tính chính xác, xác thực của bất kỳ danh sách hoặc nội dung nào khác được cung cấp bởi bất kỳ Nhà Cung Cấp hoặc bên thứ ba nào trên Trang web này.

Quyền miễn trừ trách nhiệm phạm vi dịch vụ

Bạn cần đảm bảo có đầy đủ giấy tờ hợp lệ phục vụ cho việc đi sử dụng dịch vụ của Nhà Cung Cấp theo pháp luật Việt Nam, luật hàng không và các quy định pháp luật khác có liên quan. Để thực hiện được điều này, bạn cần cung cấp các thông tin đúng như trên giấy tờ tuỳ thân tại thời điểm thực hiện đặt chỗ và thanh toán.

Thacyangbay không chịu trách nhiệm nếu hành khách không thực hiện đúng mục 6.4.1 sau khi hoàn tất đặt chỗ và thanh toán.

Thacyangbay không chịu trách nhiệm trong trường hợp đặt chỗ và thanh toán không thực hiện thành công vì các lý do kỹ thuật (lỗi của các hệ thống liên kết), hết chỗ, tăng giá từ Nhà Cung Cấp hoặc các trường hợp bất khả kháng.

Sau khi hoàn tất đặt chỗ và thanh toán, các Nhà Cung Cấp sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm cho tất cả các trường hợp phát sinh trong quá trình cung cấp dịch vụ.

Thacyangbay không chịu trách nhiệm nếu nguyên nhân được xác định là do trường hợp bất khả kháng hoặc lỗi hoàn toàn do các Nhà Cung Cấp gây ra.

Trong mọi trường hợp, mọi mức phí bồi thường sẽ bằng với mức phí dịch vụ mà hành khách đã chi trả cho Thacyangbay trong quá trình hoàn thành đặt chỗ và thanh toán.

7. Điều khoản chung về thanh toán

Thacyangbay không đảm bảo rằng tất cả các phương thức thanh toán sẽ được áp dụng như nhau cho các đặt chỗ khác nhau. Phương thức thanh toán cũng có thể tuỳ thuộc vào tính chất của các Nhà Cung Cấp khác nhau và chính sách của Thacyangbay tại thời điểm hiện hành.

Các phương thức thanh toán có thể áp dụng như sau:

 1. Thẻ tín dụng.
 2. Chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của Thacyangbay.
 3. Thanh toán qua các đơn vị cung cấp dịch vụ cổng thanh toán trực tuyến trên website.
 4. Thanh toán bằng tiền mặt tại văn phòng Thacyangbay hoặc chi nhánh của các ngân hàng mà Thacyangbay có tài khoản.
 5. Bạn đồng ý rằng ngày thanh toán sẽ là ngày Thacyangbay nhận đủ Tổng giá đã được thông báo qua email, tin nhắn sms, điện thoại hoặc trực tiếp tại văn phòng. Tổng giá có thể thanh toán bằng các phương thức đã được thông báo qua email, tin nhắn sms, trực tiếp tại văn phòng hoặc điện thoại. Ngoài ra, phương thức thanh toán cũng được đăng tải trong mục “Hướng Dẫn Thanh toán” trên Trang Web. Các khoản thanh toán chỉ được giải quyết trong giờ làm việc của Thacyangbay.

Đối với tất cả các hình thức đặt vé máy bay, bạn lưu ý rằng Tổng giá vé không được đảm bảo sẽ không thay đổi cho đến khi nhận được thanh toán, xuất vé và vé xuất xong. Không thoả một trong ba điều kiện thanh toán vé, tiến hành xuất vé xuất vé xong, Thacyangbay sẽ không đảm bảo giá vé sẽ không có sự thay đổi so với thời điểm đặt chỗ. Và tại bất cứ giai đoạn này trước khi xuất vé xong, nếu Tổng giá vé có thay đổi, Thacyangbay có nghĩa vụ thông báo cho bạn qua email, tin nhắn sms, điện thoại hoặc trực tiếp tại văn phòng. Việc thông báo này được thực hiện trong giờ làm việc của Thacyangbay được đăng tải trên trang web Thacyangbay.

8. Thanh toán bằng thẻ tín dụng

Bạn đồng ý rằng việc thanh toán bằng thẻ tín dụng có thể được thực hiện thông qua các phương thức sau:

 • Thanh toán qua hệ thống tích hợp trên website Thacyangbay.
 • Thanh toán qua cổng thanh toán ZaloPay.
 • Thanh toán qua các máy cà thẻ được phát hành bởi ngân hàng.

Bạn chịu trách nhiệm về việc thanh toán bằng thẻ tín dụng của mình theo đúng các điều kiện mà Bạn đã đăng ký với công ty phát hành thẻ tín dụng. Thacyangbay không chịu trách nhiệm dưới mọi hình thức về việc sử dụng thẻ tín dụng của bạn. Bạn chịu trách nhiệm về độ tin cậy của các thông tin về thẻ tín dụng bằng cách cập nhật vào các biểu mẫu thanh toán bằng thẻ tín dụng để thực hiện mua Dịch vụ. Bằng việc sử dụng thẻ tín dụng để thanh toán, bạn đảm bảo rằng bạn là chủ sở hữu của thẻ tín dụng này hoặc chủ sở hữu thẻ tín dụng đã đồng ý cho bạn được phép dùng này.

Thacyangbay có thể yêu cầu bạn hoàn thành một bản kê khai thẻ tín dụng để xác định rõ danh tính của chủ thẻ trước khi chấp thuận việc thanh toán bằng thẻ tín dụng. Trong trường hợp này, bạn cần hoàn thành bản kê khai thẻ tín dụng và gửi lại cho Thacyangbay trước thời hạn đặt chỗ. Nếu bạn không hoàn thành bản kê khai đúng thời hạn, đặt chỗ có thể không thực hiện được. Trong trường hợp có nghi ngờ về sự chính xác của thông tin thẻ tín dụng hoặc về danh tính của chủ thẻ, Thacyangbay có quyền từ chối việc thanh toán bằng thẻ tín dụng và thông báo lại ngay cho bạn.

Cụ thể, bạn đồng ý rằng để thực hiện việc thanh toán bằng thẻ tín dụng, bạn cần cung cấp các thông tin sau cho Thacyangbay:

 • Họ và Tên của chủ sở hữu thẻ tín dụng.
 • Loại thẻ tín dụng.
 • Số thẻ tín dụng.
 • Thời gian hết hạn thẻ.
 • Mã CVV2/CVC2 (ba chữ số cuối cùng trong mặt sau của thẻ tín dụng)

Bạn đồng ý rằng việc cung cấp các thông tin nói trên về thẻ tín dụng cho Thacyangbay không đồng nghĩa với việc đơn vị phát hành thẻ sẽ đồng ý cho bạn thực hiện khoản thanh toán này. Thacyangbay không chịu trách nhiệm trong trường hợp việc thanh toán bị từ chối và sẽ thông báo ngay cho bạn khi việc thanh toán bị từ chối. Trong trường hợp này, bạn có thể chọn các hình thức thanh toán khác.

Bạn đồng ý rằng với việc thanh toán bằng thẻ tín dụng, tài khoản thẻ tín dụng của Người sẽ dụng sẽ bị thu một khoản tương đương với Tổng giá vé trả cho Thacyangbay và phí thanh toán thẻ tín dụng (nếu có).

Bằng việc cung cấp các thông tin như đã chỉ ra, bạn đồng ý dùng thẻ tín dụng để trả một số tiền tương đương với Tổng giá cho Thacyangbay và phí thanh toán thẻ tín dụng (nếu có). Việc trả tiền này được hiểu là việc thanh toán theo đặt chỗ.

Việc xác thực thẻ tín dụng của bạn chỉ được thực hiện trong giờ làm việc của Thacyangbay đã được đăng tải trên Trang Web. Trong trường hợp bạn thực hiện thanh toán đặt chỗ bằng thẻ tín dụng trực tiếp tại văn phòng hoặc thông qua điện thoại với đội ngũ nhân viên của Thacyangbay, vé và/hoặc voucher sẽ được xuất ngay nếu thẻ tín dụng được chấp thuận thanh toán. Trong trường hợp thẻ bị từ chối, Thacyangbay sẽ thông báo ngay cho bạn.

Trong trường hợp bị gian lận thẻ tín dụng hoặc người khác sử dụng trái phép thẻ tín dụng của bạn, bạn có trách nhiệm liên hệ ngân hàng hoặc đơn vị phát hành thẻ của mình ngay lập tức ngay khi nhận biết về hành vi gian lận hoặc sử dụng trái phép thẻ tín dụng này. Trong trường hợp này, Thacyangbay khước từ trách nhiệm đối với bất kỳ trường hợp gian lận thẻ tín dụng hoặc việc sử dụng trái phép thẻ tín dụng của bạn do người khác gây ra, bất kể trong trường hợp gian lận hoặc việc sử dụng trái phép này được tiến hành thông qua các Dịch vụ của Thacyangbay.

Thacyangbay không có nghĩa vụ bồi thường hoặc hoàn trả khoản tiền thanh toán được xem như là kết quả của việc gian lận này. Trong trường hợp bạn nghi ngờ bất kỳ đặt chỗ trái phép hoặc hành vi gian lận nào được thực hiện trên Thacyangbay, bạn phải liên hệ với Thacyangbay ngay lập tức.

Để thực hiện việc đặt chỗ, yêu cầu bạn phải trên mười tám (18) tuổi và có đầy đủ năng lực pháp luật để thực hiện giao dịch (hoặc có sự ủy quyền từ người giám hộ hợp pháp của bạn). Bạn phải sử dụng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ mà bạn sở hữu, được phát hành mang tên bạn, và chắc chắn rằng có đủ tiền để chi trả các khoản phí giao dịch. Bạn chịu trách nhiệm tài chính cho tất cả các giao dịch được thực hiện trên danh nghĩa của bạn hoặc trên tài khoản của bạn.

9. Thanh toán chuyển khoản ngân hàng

Bạn có thể sử dụng hình thức chuyển khoản để thanh toán nếu hình thức thanh toán này được chấp nhận trong các xác nhận của đặt chỗ. Khi thanh toán bằng hình thức chuyển khoản, Bạn sẽ nhận được các thông tin xác nhận từ ngân hàng về việc chuyển khoản. Xác nhận từ ngân hàng này không có nghĩa là Thacyangbay đã nhận được tiền và không có nghĩa là hợp đồng vận chuyển đã được ký kết.

10. Thanh toán tiền mặt tại văn phòng

Bạn có thể trả bằng tiền mặt tại các văn phòng của Thacyangbay. Bạn cũng có thể trả bằng cách nộp tiền mặt trực tiếp tại các ngân hàng mà Thacyangbay có tài khoản. Trong trường hợp sử dụng dịch vụ của ngân hàng, bạn có thể phải trả phí giao dịch theo quy định của từng ngân hàng. Thông tin về tài khoản ngân hàng của Thacyangbay có trong “Hướng Dẫn Thanh toán” đăng tải trên trang web Thacyangbay.

11. Huỷ vé và/hoặc voucher

Bạn chấp thuận rằng các Nhà Cung Cấp có thể hủy vé và/hoặc voucher vì một số lý do chủ quan từ hãng hàng không hoặc vì các lý do bất khả kháng. Nhà Cung Cấp hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc hủy vé và/hoặc voucher. Trong trường hợp nhận được thông tin về việc hủy vé từ các Nhà Cung Cấp, Thacyangbay sẽ thông báo ngay cho bạn cũng như giải pháp đề nghị của các Nhà Cung Cấp.

Bạn có thể hủy Vouchers bằng cách liên hệ với dịch vụ khách hàng của Thacyangbay trong khoảng thời gian được phép hủy như được nêu tại thời điểm mua hàng trên Trang web. Cơ hội hủy Vouchers thay đổi tùy từng trường hợp. Voucher bị hủy bằng thông báo theo yêu cầu sẽ được hoàn trả vào tài khoản bạn đã thanh toán cho Thacyangbay hoặc tại văn phòng.

Trong mọi trường hợp hủy vé, các khoản phí dịch vụ mà bạn đã trả cho Thacyangbay sẽ không được trả lại.

12. Đổi vé và/hoặc voucher

Bạn chấp thuận rằng các Nhà Cung Cấp có thể thay đổi các thông số của vé và/hoặc voucher (ví dụ thay đổi giờ khởi hành, thời gian quá cảnh, cổng tàu bay, v.v…) vì một số lý do chủ quan từ Nhà Cung Cấp hoặc vì các lý do bất khả kháng. Nhà Cung Cấp hoàn toàn chịu trách nhiệm về thay đổi này. Trong trường hợp nhận được thông tin về việc hủy vé từ các Nhà Cung Cấp, Thacyangbay sẽ thông báo ngay cho bạn cũng như giải pháp đề nghị của các Nhà Cung Cấp.

Đối với Dịch vụ vé máy bay, thông thường các Hãng hàng không truyền thống và các LCC không cho phép việc đổi tên hành khách. Trong một số trường hợp đặc biệt, nếu hãng hàng không cho phép đổi tên hành khách thì Thacyangbay sẽ thực hiện việc đổi tên theo yêu cầu của bạn có thu phí thay đổi (nếu có) và Phí dịch vụ của Thacyangbay được thông báo qua điện thoại, email hoặc trực tiếp tại văn phòng Thacyangbay.

Thacyangbay bảo lưu quyền thay đổi bảng giá cho các khoản phí hoặc lệ phí bất kỳ lúc nào dựa trên việc thông báo đến bạn bằng cách gửi cho bạn thư điện tử hoặc đăng tải trên Trang Web này. Việc bạn sử dụng hoặc tiếp tục sử dụng Dịch vụ do Thacyangbay cung cấp sau khi nhận các thông báo như vậy cấu thành việc bạn chấp nhận bất kỳ khoản phí hoặc lệ phí mới hoặc sửa đổi nào.

13. Bảo vệ thông tin cá nhân

Thacyangbay là đơn vị quản lý các dữ liệu cá nhân của bạn.

Thacyangbay cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng và chỉ sử dụng các dữ liệu cá nhân của bạn được dùng cho mục đích:

 • Thực hiện đặt chỗ, thanh toán và làm trung gian trong việc ký kết hợp đồng vận chuyển và các dịch vụ du lịch khác theo hợp đồng mua dịch vụ.
 • Cung cấp các dịch vụ điện tử
 • Đảm bảo liên lạc giữa bạn và Thacyangbay
 • Bạn có quyền truy cập các dữ liệu cá nhân đã cung cấp để chỉnh sửa lại hoặc yêu cầu dừng việc xử.

Việc cung cấp các dữ liệu cá nhân là tự nguyện, nhưng cần thiết để thực hiện các mục đích đã nêu trên.

Thacyangbay cam kết rằng việc xử lý các dữ liệu cá nhân của bạn tuân thủ Luật pháp của nước Việt nam và Thacyangbay sẽ sử dụng các giải pháp kỹ thuật cần thiết để đảm bảo các thông tin cá nhân không bị truy cập trái phép.

Thacyangbay khẳng định không xử lý các thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho các hệ thống thanh toán.

Bạn có thể tiến hành thực hiện mọi thay đổi trong phạm vi thông tin cá nhân của mình bằng cách gửi thư yêu cầu theo thông tin “Liên hệ” được Thacyangbay đăng tải trên Trang Web.

14. Chấm dứt

Chấm dứt bởi Thacyangbay

Điều khoản sử dụng này sẽ có hiệu lực duy trì khi bạn sử dụng Trang Web hoặc Dịch vụ. Thacyangbay có thể chấm dứt hoặc đình chỉ quyền truy cập của bạn vào Dịch vụ hoặc tư cách thành viên của bạn bất kỳ lúc nào, vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo, điều này có thể dẫn đến việc tịch thu và hủy bỏ mọi thông tin liên quan đến tư cách thành viên của bạn. Thacyangbay cũng có thể chấm dứt hoặc đình chỉ bất kỳ và tất cả Dịch vụ và quyền truy cập vào Trang Web ngay lập tức mà không cần thông báo trước hoặc không phải chịu trách nhiệm pháp lý nếu bạn vi phạm bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào của Điều khoản sử dụng này.

Hiệu lực chấm dứt

Nếu Điều khoản sử dụng này bị chấm dứt do vi phạm của bạn, Thacyangbay bảo lưu quyền hủy bỏ mọi vé và/hoặc vouchers chưa thanh toán mà bạn có thể đã mua trước thời điểm chấm dứt nói trên mà không phải bồi hoàn hoặc chịu trách nhiệm pháp lý với bạn.

15. Trách nhiệm của người dùng

Trách nhiệm của tất cả bạn, bất kể quốc tịch và điểm đến, là kiểm tra với lãnh sự quán của quốc gia mà bạn sẽ viếng thăm về các yêu cầu nhập cảnh hiện tại.

Bởi vì các yêu cầu thị thực và sức khỏe có thể thay đổi mà không cần thông báo, Thacyangbay khuyên bạn xác minh các yêu cầu về thị thực và sức khỏe với lãnh sự quán thích hợp trước khi khởi hành.

Thacyangbay đặc biệt khuyên bạn nên mua một hợp đồng bảo hiểm du lịch toàn diện trước khi khởi hành.

16. Khiếu nại

Bạn có quyền khiếu nại về những dịch vụ được cung cấp bởi Thacyangbay

Nội dung khiếu nại của bạn cần có:

 • Lý do khiếu nại.
 • Thông tin bạn bao gồm cả thông tin liên lạc và bản khiếu nại phải có xác nhận của người sử dụng.
 • Thacyangbay sẽ tiến hành xác minh và trả lời khiếu nại trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại.

Trong trường hợp hồ sơ khiếu nại không đáp ứng được các yêu cầu như ở mục 18.2, người có thẩm quyền đại diện Thacyangbay sẽ thông báo ngay cho bạn và hướng dẫn bạn hoàn thành hồ sơ khiếu nại. Thacyangbay chỉ tiến hành xác minh và trả lời khiếu nại khi bạn hoàn thành hồ sơ khiếu nại theo đúng yêu cầu.

Khiếu nại có thể được viết dưới dạng văn bản hoặc thư điện tử, điện thoại theo thông tin “Liên hệ” được đăng tải trên Trang Web hoặc trực tiếp tại văn phòng của Thacyangbay.

17. Bản tin

Bản tin Thacyangbay (Bản tin) là dịch vụ nhằm cung cấp cho bạn những thông tin thương mại thông qua thư điện tử. Bản tin này sẽ được gửi đến bạn theo yêu cầu và khi bạn đồng ý nhận các bản tin.

Để nhận Bản tin, bạn cần:

 • Gửi yêu cầu và cung cấp địa chỉ thư điện tử theo mẫu có sẵn tại trang thông tin điện tử Thacyangbay và đồng ý tiếp nhận Bản tin
 • Có một địa chỉ thư điện tử đang hoạt động
 • Bạn có thể từ chối việc tiếp tục nhận Bản tin bất cứ lúc nào bằng cách sử dụng đường dẫn trong Bản tin hoặc gửi thông báo từ chối nhận Bản tin tới Thacyangbay.

18. Điều khoản cuối cùng

Các tài liệu đi kèm theo văn bản này là một phần không thể tách rời của văn bản này.

Tất cả các tranh chấp phát sinh sẽ được giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền Việt nam, quyết định của Toà án là quyết định cuối cùng và buộc hai bên phải thực hiện.

Bản Điều khoản sử dụng được đăng tải trên Trang Web và tại văn phòng của Thacyangbay.